Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

ESTBiomassa

El terme biomassa es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial.

L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi, és aprofitada per les plantes verdes i transformada en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia pot ser traspassada per la cadena alimentària al regne animal. L’energia acumulada a la biomassa pot ser alliberada sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.

L’aprofitament de l’energia de la biomassa contribueix notablement a la millora i conservació del medi, ja que no té un impacte mediambiental significatiu, atès que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul.

 

Aplicacions de la Biomassa per a usos tèrmics:

 

CALDERES DE PELLETS - CALDERES D'ESTELLA DE FUSTA - CALDERES DE PINYOL D'OLIVA O POLICOMBUSTIBLE

Les utilitzem per a usos tèrmics com poden ser la calefacció amb radiadors, terra radiant o facoils, producció d’aigua calenta sanitària, climatització de piscines, ...

Qualsevol d’aquests combustibles ecològics i renovables, no contribueixen a l’escalfament de la terra per efecte hivernacle.

Les calderes de pellets, estella o pinyol, funcionen igual que qualsevol altra caldera i s’alimenten automàticament gràcies a una sitja que emmagatzema el combustible.

 

CALDERES DE LLENYA

Funcionen exactament igual que les anteriors però la càrrega de combustible és manual.

 

ESTUFES DE PELLETS

Serveixen per escalfar una casa, oficina o qualsevol espai on es situa. La instal·lació és molt senzilla i només necessitem una sortida de fums.El dipòsit de pellets assegura autonomia almenys durant un dia sencer. Tenen un controlador que permet regular l'hora d'encès i apagat de forma automàtica.

Per espais molt grans cal més d’una estufa o una caldera.

 

Enertecnic · C/ Jacint Verdaguer, 99 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · Tel. 93.668.68.69
Disseny de dösdisseny | www.dosdisseny.com