Log in

Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Estalvi, tractament i recuperació d'aiguaEstalvi, tractament i recuperació d'aigua

RECUPERACIÓ D’ AIGUES PLUVIALS

La recuperació de l'aigua de pluja consisteix a recollir d'una superfície, normalment la teulada o terrasses, canalitzar-la mitjançant canals i tubs, filtrar-la i emmagatzemar-la en dipòsits.

Aquests dipòsits estan proveïts d'una bomba amb circuit independent de la xarxa general, per fer-la arribar a tots aquells llocs on no necessitem aigua potable, com a jardins, rentadores, WC, neteja de terres i terrasses, etc.

 
REUTILITZACIÓ AIGUES GRISES

La reutilització d’aigues grises consisteix en l’aprofitament de l’aigua de la banyera, dutxa i lavabos. Aquesta aigua la fitrarem i enmagatzemarem en un dipòsit per la seva posterior utilització per usos domèstics per als quals no és imprescindible l’us d’aigua potable. Es pot utilizar en inodors, rentadores, reg d’horts o jardins i neteja de vehicles.

 
POUS PER US AGRICOLA

L’aigua és un dels factors de producció més importants de l’agricultura. Les grans diferències de productivitat entre l’agricultura de regadiu i de secà, fan que, des d’un punt de vista competitiu i de rendibilitat, les disponibilitats d’aigua per a reg sigui una condició bàsica.

Planificar i trobar la millor solució per cada cas és indispensable per aconseguir augmentar la productivitat.

 
DESCALCIFICACIÓ D'AIGÜES

L'aigua que ens arriba a casa que prové directament de la xarxa pública de subministrament, presenta calç i altres substàncies que poden ser perjudicials per al nostre cos. La depuració d'aigua ens aportarà estalvi d'energia, augment del rendiment i durada dels electrodomèstics.

Hi ha altres factors també importants, com poden ser la major facilitat per a mantenir la neteja en la casa, i a nivell de salut, evitar l'aspror de la pell i gaudir d'una pell més tersa i un cabell més brillant sense necessitat d'usar cosmètics.

Entre altres problemes, la calç pot generar calcificació: acumulació de calç que pot afectar a qualsevol electrodomèstic i provoca que les resistències necessitin un consum d'energia superior per a poder realitzar les seves funcions.

L'acumulació de calç també pot provocar taques de calç en els sanitaris o en les aixetes, així com incrustacions en les canonades, en els sanitaris. Això comporta la necessitat de realitzar reparacions constants.

 
DEPURACIÓ MITJANÇANT OSMOSIS

L'osmosi és un procés de depuració d'aigües mitjançant una membrana semipermeable que té la funció de filtre. Aquesta membrana consta d'uns petits porus que no deixen passar les partícules en suspensió contingudes en l'aigua, però sí les molècules d'aigua.

D'aquesta manera eliminem alts percentatges de metalls pesats i d'altres substàncies nocives, com els sulfats o els bicarbonats. Així obtenim aigua pura, que ens proporcionarà beneficis per a la salut. És molt indicada per a aquelles persones que pateixen litiasis renal (pedres) o que segueixen un règim determinat, per a cuinar i rentar la fruita, fer cafès i infusions, preparar biberons, per a la planxa de vapor, etc.

 

Enertecnic · C/ Jacint Verdaguer, 99 · 08750 Molins de Rei (Barcelona) · Tel. 93.668.68.69
Disseny de dösdisseny | www.dosdisseny.com